פייזר – קמפיין למניעת שבץ מוחי

לקוח: פייזר פרמצבטיקה.

המשך קמפיין העלאת מודעות לשבץ מוחי.

פיצוח השפה בדיגיטל.

Leave a Comment