TheMarker Label – מיתוג כנס עסקים קטנים בינונים

לקוח: Themarker labels

הפרוייקט: מיתוג כנס לעסקים קטנים ובינוניים.

פיצוח: שמנו זרקור על העובדה שהעסקים הקטנים מהווים 54% מהכלכלה הישראלית.

כתיבת תגובה