תשר געש – קמפיין ללקויי ראייה

לקוח: תשר געש

פרוייקט: 

הלקוח: תשר געש- עזרי ראייה מיוחדים לאנשים עם מוגבלות ראייה.

הפרוייקט: קמפיין מודעות ורדיו.

הפיצוח: פנייה לילדים הבוגרים באמירה שיש תקווה ודרך לאפשר להורים להציל את איכות חייהם.

כתיבת תגובה