easy -idan 2000

easy -idan 2000

קונספט ותסריט לחברת איזי עבור רשת עידן 2000

לקוח: עידן 2000 ו-easy.

הפרוייקט: סרטון המזמין את הילדים והוריהם להצטייד בצעצועים לקראת חופשת הפסח.

Leave a Comment